Big painting with shapes that look like organs, forests and cells displayed in a colorful universe without boundaries.
            Een groot schilderij met vormen die doen herinneren aan organen, bossen en cellen afgebeeld in een kleurrijk universum zonder grenzen.

The Universe as a Dark Forest
a Eukaryotic Planetarium, 2019
Oil on Canvas
245cm x 150cm

experimental painting of a bright light and blue shadows in a red forest.
             Een experimenteel schilderij met een helder licht en blauwe schaduwen in een rood bos.

Dark Forest, 2019
Acrylics + Oil on Canvas
80cm x 60cm

Alienating painting of martian on purple planet.
             Vervreemdend schilderij van een marsmannetje op een paarse planeet.

Mars Attacks, 2019
Acrylics +n Oil on Canvas
80cm x 60cm

Thick painting of an emerald shape emerging from a window.
             Dik schilderij van een smaragd vorm die door een raam treedt.

Emerald, 2019
Oil on Canvas
80cm x 60cm

First oil paintings of God and another painting with a third futuristic ecology.
             Eerst olieverfschilderij van god en een ander schilderij met een derde futuristische ecologie.

God vs Ecology 3, 2019
Acrylics + Oil on Paper
2x 80cm x 120cm

loose painting of a T-Rex dinosaur.
             Los schilderij van een T-Rex dinosaurus.

T-Rex, 2019
Acrylics + Oil on Paper
150cm x 100cm

Loop [series n=4], 2019
Acrylics and pigment on Paper
150cm x 100cm

Second painting of futuristic ecology
             Tweede schilderij met een futuristische ecologie

Ecology 2, 2018
Acrylics on Canvas
175cm x 200cm

First collage of futuristic ecology.
             Eerste collage van de futuristische ecologie.

Ecology1, A thought sense experience of the expanding human machine, 2018
Digital Collage on Forex
60cm x 80cm

Sad painting of a Boy with a Gun.
             Verdrietig schilderij van een jongen met een pistool.

Boy with Gun, 2018
Acrylics on Canvas
150cm x 120cm

Warm painting with Sexy Legs and a big eyeball.
             Warm schilderij met sexy benen een groot oog.

Sexy Legs, 2018
Acrylics on Canvas
170cm x 100cmMessy brainstorm painting about looking for guidance in existing genres.
             Rommelig brainmap schilderij waarin naar houvast wordt gezocht.

Wegkwijt
Wegwijs, 2018
Acrylics on Canvas
120cm x 120cm

this video shows three weird characters who discuss a painting in the back.
             Een video met drie vreemde karakters die indirect praten over een schilderij in de achtergrond.

Line of Flight, 2018
(Metamodel) Video

A systematic model that includes different (other) models from antroscopic philosophies and human cognition.
             Een systematisch model dat andere modellen beschrijft uit antropologische filosofie en menselijke cognitie.

Metamodel, 2018
Acrylics on Canvas
155cm x 115cm

video with a person from the future analysing contemporary habits and politics.
             Video met een persoon uit de toekomst die hedendaagse gebruiken en politiek bestudeerd.

Future Guy, 2018
Video

A painting showing all the (major) events in the entire lifespan of the artist
             Een schilderij dat alle gebeurtenissen laat zien uit het leven van de kunstenaar.

Lifeline, 2018
Mixed Media on Canvas
210cm x 105cm

video with person appearing in intersectional layers chanting a contemporary mantra.
             Een persoon die verschijnt in verschillende lagen terwijl een hedendaagse mantra wordt gezongen.

Ikigai,2018
Video

a video with robotic voice who talks about pointless happiness and suffering.
             Een video met robot stem die praat over zinloze blijdschap en leiden en een uitzichtloze toekomst.

Utopia, 2017
SFX makeup
Video + audio

Self Portrait.
             zelf portret

Self Portrait, 2017
Acrylics on Canvas
95cm x 60cm

Balloons and birthday garlands behind person on bed with legs spread wide, the letters BOOM cover genitals.
             Ballonnen en verjaardag slingers hangen achter een persoon die met de benen wijd op bed ligt, de letters BOOM bedekken de genitaliƫn.

Best moment, 2017
Staged Photo

Skin face mask with black spider legs coming from eye socket.
             Huidkleurig gezichtsmasker waar zwarte spinnenpoten uit een oogkas komen.

Face Spider, 2016
Photo series in .gif
Mixed Media Sculpture

Video with pixel faced person in sea with sounds from office.
             Video van een persoon met pixels gezicht die staat in de branding van de zee, op de achtergrond hoor je kantoorgeluiden.

ROB2, 2016
Video + Sound work